MICA

CAO LANH

thông tin liên hệ
Ms Nga
TP Kinh doanh
0210 6533 999 - 0989607669

-

Mica vảy 20 mesh (0,4-0,8mm)

Mica 20 (  mica flakes )  mesh ( 0,4 -0,8 mm)
Mica 20 ( mica flakes ) mesh ( 0,4 -0,8 mm)