MICA

CAO LANH

thông tin liên hệ
Ms Nga
TP Kinh doanh
0210 6533 999 - 0989607669

-

Mica vảy 10 mesh (0,8-2 mm )

Mica vảy ( mica flakes) 10 mesh
Mica vảy ( mica flakes) 10 mesh