MICA

CAO LANH

thông tin liên hệ
Ms Nga
TP Kinh doanh
0210 6533 999 - 0989607669

-

Mica vảy 8 mesh ( 2-4 mm)

Mica vảy ( mica flakes ) 8 mesh
Mica vảy ( mica flakes ) 8 mesh