MICA

CAO LANH

thông tin liên hệ
Ms Nga
TP Kinh doanh
0210 6533 999 - 0989607669

-

Mica vảy 6 mesh (3-5 mm)

Mica vảy 6 mesh (  mica flakes )
Mica vảy 6 mesh ( mica flakes )